Przygotowanie do IELTS z native speakerem (online lub Warszawa)

Egzamin IELTS jest paszportem do studiowania i pracy za granicą. Poniższy artykuł podpowie Ci, jak się przygotować do egzaminu IELTS i czego się na nim spodziewać.

1

Intensywne przygotowanie do kursu IELTS

Oferujemy intensywne przygotowanie do IELTS na zagraniczne studia lub w celu emigracyjnym zarówno w Warszawie, jak i online. Dokładna powtórka z gramatyki, przełamanie bariery językowej, redukcja polskiego akcentu – zdaj egzamin bez stresu. Poniżej dowiesz się, czego spodziewać się podczas egzaminu, a także jak wygląda kurs przygotowujący.

2

Indywidualny program nauczania

Chcesz dobrze zdać egzamin IELTS na studia w UK lub innym kraju? A może marzysz o pracy w kraju anglojęzycznym? Zapraszam Cię na indywidualny kurs przygotowujący do egzaminu. Jego celem jest:

  1. zdanie egzaminu na dobrą ocenę,
  2. przełamanie bariery językowej,
  3. poprawa jakości mówienia,
  4. poprawne pisanie w j. angielskim,
  5. uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu języka

Kurs jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim, jednak w zależności od poziomu ucznia tłumaczę najważniejsze koncepcje po polsku. Więcej o moim doświadczeniu w nauczaniu oraz o moich metodach znajdziesz tutaj.

3

Program kursu przygotowującego:

Zajęcia prowadzone są według autorskiego programu, który skupia się na wszystkich aspektach egzaminu lub tylko wybranych elementach (np. trening przed częścią ustną lub pisemną). Ponadto, mój kurs jest dopasowany do Twojego poziomu oraz zainteresowań, dzięki czemu nauka będzie Ci upływać bezstresowo i dużo przyjemniej niż podczas standardowych zajęć dla wielu osób. Co więcej, program jest elastyczny i może podlegać modyfikacjom zgodnym z Twoimi potrzebami, np. jeśli stwierdzisz, że samo przygotowanie do IELTS jest niewystarczające i chcesz na przykład pracować nad poprawieniem akcentu.

Przygotowanie do IELTS jest bardzo dynamiczne, a jednocześnie opiera się na powtarzaniu nowych zwrotów w wielu wersjach. Podczas lekcji zapoznajesz się z nowym słownictwem, omawiamy teksty zawierające nowe wyrażenia i ćwiczysz je omawiając treści przerabiane na lekcji. Dzięki takiemu formatowi dużo szybciej poszerzasz zakres słownictwa. Dodatkowo każda lekcja kończy się pracą domową, dzięki czemu utrwalasz materiał omawiany na lekcji. Zarówno moje zajęcia jak i prace domowe przypominają zadania, które pojawią się podczas egzaminu.

Autorski program zajęć został opracowany w oparciu o wiele podręczników do IELTS. Program kursu przygotowawczego do egzaminu jest w 100% dostosowany do realiów egzaminu.

4

Na co zwracają uwagę egzaminatorzy IELTS?

Części egzaminu IELTS

1. Słuchanie

Tu będziesz testowany ze swojej umiejętności rozumienia słowa mówionego, rozumienia głównych koncepcji oraz tych bardziej szczegółowych. Zadania na rozumienie ze słuchu na egzaminie mogą zawierać wszystkie odmiany języka angielskiego, jak np. brytyjski, amerykański czy kanadyjski angielski.

2. Czytanie

Ta część egzaminu składa się z trzech różnych tekstów. Po ich przeczytaniu będziesz poproszony o udzielenie odpowiedzi związanych z przeczytaną treścią. Egzaminatorzy będą sprawdzać, czy potrafisz czytać ze zrozumieniem oraz czy zwracasz uwagę na szczegóły.

3. Pisanie

Część pisemna będzie wymagała od Ciebie napisania dwóch tekstów w przeciągu jednej godziny. Minimalny limit słów przy krótszym tekście to 150, przy dłuższym – 250. Jak egzaminatorzy oceniają część pisemną IELTSa? Przede wszystkim będą patrzyć na strukturę tekstu, czy jest ona zgodna z angielskimi zasadami wypowiedzi pisemnej. Przygotowanie do IELTS wymaga też powtórki z gramatyki – czasy, a także nielubiane, nieomawiane w polskich szkołach i niewystępujące w języku polskim przedimki (articles). Egzaminatorzy zwracają także uwagę na zasób słów oraz na umiejętność pisania zwięźle. Angielskie szkolnictwo przykłada wagę do przekazywania szczegółowych informacji w sposób lakoniczny. Na zajęciach pokazuję jak unikać „lania wody”, np. redukując nawyk nominalizacji.

4. Mówienie

Tej części boi się najwięcej uczniów, jednak odpowiednie przygotowanie do IELTS przełamie Twoją barierę językową oraz zagwarantuje Ci dobrą ocenę. Więcej informacji o moich metodach znajdziesz tutaj. Egzaminator będzie oczekiwał od Ciebie umiejętności wyrażania swoich poglądów i opinii, uzasadnienia ich, zdolności analizy, a także ustrukturyzowanych wypowiedzi.

kontakt@pomocwangielskim.pl