Past Simple: czas przeszły. Zastosowanie i budowa

** Poznaj budowę i zastosowanie Past Simple. Naucz się tworzyć pytania i przeczenia, poznaj czasowniki nieregularne. Czas Past Simple w pigułce. **

1

Past Simple - zastosowanie

Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym. Służy on do opisywania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości i które nie mają żadnego wpływu na teraźniejszość. Z czasem Past Simple używamy konkretnych określeń czasu, jak: wczoraj, w zeszły poniedziałek, dwa tygodnie temu, rok temu (w przeciwieństwie do takich zwrotów jak np. od niedawna). Czas Past Simple używany jest gdy chcemy opowiedzieć o naszych dawnych nawykach, które już są nieaktualne.

Przykładowe zdanie w Simple Past:

I didn’t go to work last Monday.

2

Past Simple budowa

Teraz już znasz różnicę między Past Simple i Past Simple Continuous. Pewnie teraz chciałbyś się dowiedzieć (lub przypomnieć), jak wygląda budowa Past Simple. Czas Past Simple charakteryzuje się prostą budową zdania – zobacz poniżej.

Past Simple budowa zdania:

Past Simple budowa
podmiot + II forma czasownikaMichael boiled water for tea.

Druga forma czasownika to nic innego jak czasownik plus końcówka -ed. Czasowniki nieregularne Past Simple pozostają zaś jedynie do wyuczenia – listę najpopularniejszych z nich znajdziesz u dołu artykułu.

Jeśli uważasz, że to wszystko brzmi łatwo w teorii, ale mimo to masz problemy z płynną konwersacją po angielsku, polecamy sprawdzić jak może Ci pomóc Pomoc w Angielskim.

Past Simple budowa zdań twierdzących:

Past Simple - zdania twierdzące
Toby worked nights and weekends.Toby pracował w noce i weekendy.
His email contained a number of errors.Jego email zawierał pare błędów.
This junior developer wrote beautiful code.Ten początkujący deweloper napisał piękny kod.
My mum lost her car keys two months ago.Moja mama zgubiła klucze do samochodu dwa miesiące temu.
My husband broke my leg five years ago.Mój mąż złamał nogę pięć lat temu.

Tabelka: Past Simple budowa zdań twierdzących

Past Simple budowa zdań przeczących

Przeczenia w Past Simple można tworzyć na dwa sposoby.

Past Simple przeczenia z to be

Jeśli chcemy utworzyć przeczenie za pomocą czasownika “to be” (być), to nie używamy w tym celu żadnych operatorów. Jedyne, co musimy zrobić, to poprawnie odmienić czasownik (“was” lub “were”) oraz dodać forme not. Wychodzi nam więc “was not” lub “were not” lub “wasn’t” i “weren’t” w wersji skróconej.

Past Simple przeczenia z to be - przykłady

Past Simple przeczenia z to be
I wasn’t at home last Friday.Nie było mnie w domu w ostatni piątek.
You weren’t at school yesterday.Nie bylo cię wczoraj w szkole.
This exam wasn’t too difficult.Ten egzamin nie był zbyt trudny.
I wasn’t in London in 2020.Nie było mnie w Londynie w 2020.

Tabelka: Past Simple budowa przeczeń

Past Simple przeczenia z operatorem did

Jeśli jednak w zdaniu nie występuje czasownik to be, do tworzenia przeczeń używamy operatora did, do którego oczywiście dodajemy not. Jeśli chcemy zaprzeczyć za pomocą operatora did, powstaje did not (w wersji formalnej) lub didn’t (wersja nieformalna).

Uwaga!

Ponieważ operator did jest już w czasie przeszłym, drugi czasownik w zdaniu traci swoją formę czasu przeszłego. Dla przykładu powiemy więc He didn’t dance, gdzie dance pozostaje w czasie teraźniejszym.

Past Simple przeczenia z operatorem did - przykłady

Past Simple przeczenia z did
Robert didn’t clean the car on time.Robert nie wyczyścił samochodu na czas.
She didn’t write to me for a very long time.Przez długi czas do mnie nie pisała.
Sue didn’t enjoy talking with her thesis supervisor.Rozmowa z jej promotorem nie sprawiała jej przyjemności.
In the end, I didn’t get my tenancy deposit back.Ostatecznie nie dostałem zwtoru kaucji za mieszkanie.

Tabelka: Past Simple budowa przeczeń

Past Simple budowa pytań

Past Simple pytania z to be

Pytania w Past Simple z użyciem czasownika być (to be) tworzymy przez inwersję (zamianę kolejności miejsc). Na pierwszym miejscu stawiamy was/were, a później podmiot. W Past Simple pytania z być wyglądają następująco:

Was/Were + podmiot + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania +?

Were you alone on the train last night?

Past Simple pytania z to be
Were you ready to run a marathon?Czy byłeś gotowy, żeby biec w maratonie?
Was he surprised to when he got an A?Czy był zdziwiony, gdy dostał szóstkę?
Were you afraid to walk in the forest alone?Czy bałeś się sam chodzić po lesie?
Was he late for work?Czy spóźnił się do pracy?

Tabelka: Past Simple budowa pytań

Past Simple pytania z operatorem did

Pytania w czasie Past Simple tworzymy używając operatora did oraz stosując inwersję. W Past Simple pytania wyglądają następująco:

DID + podmiot + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania + ?

Uwaga! Po operatorze ‘did’ następny czasownik w zdaniu traci swoją formę czasu przeszłego. Zobacz poniżej:

Did you guys go out last night?

Jeśli chcesz odpowiedzieć krótko, na powyższe pytanie, odpowiesz:

Yes, we did – jeśli chcesz udzielić odpowiedzi twierdzącej lub

No, we didn’t – jeśli chcesz udzielić odpowiedzi przeczącej

Past Simple pytania
Did the hiring manager really try to trip her up?Czy rektuter naprawdę chciał ją zbić z tropu?
Did you forget about me?Zapomniałeś o mnie?
Did you finally speak with your manager?Rozmawiałeś w końcu z managerem?
Did she break her leg last autumn?Czy ona złamała nogę zeszłej jesieni?
Did you say it was the buyer market for job seekers?Czy powiedziałeś, że mamy rynek pracownika?

Tabelka: Past Simple budowa pytań

Czasowniki nieregularne Past Simple

Czas Past Simple jest jednym z częściej używanych czasów, dlatego czasowniki nieregularne Past Simple są bardzo istotnym elementem nauki angielskiego. Poniższa tabelka przestawia najczęściej używane czasowniki nieregularne Past Simple, czyli tak zwaną drugą formę czasownika. Ponadto, w trzeciej kolumnie poznasz od razu trzecią formę czasownika, którego użyjesz by stworzyć zdania w Present Perfect.

I forma czasownikaII forma czasownikaIII forma czasownikaTłumaczenie
bewas, werebeenbyć
becomebecamebecomestawać się
beginbeganbegunzaczynać
bringbroughtbroughtprzynosić
buildbuiltbuiltbudować
buyboughtboughtkupować
choosechosechosenwybierać
comecamecomeprzyjść/przyjechać
costcostcostkosztować
dodiddonerobić
dreamdreamtdreamtmarzyć
drinkdrankdrunkpić
drivedrovedrivenprowadzić/kierować
eatateeatenjeść
fallfellfallenpadać
findfoundfoundznaleźć
flyflewflownlatać
getgotgotdostawać
givegavegivendawać
gowentgoneiść
havehadhadmieć
hearheardheardsłyszeć
holdheldheldtrzymać
knowknewknownznać, wiedzieć
learnlearntlearntuczyć się
leaveleftleftopuszczać/zostawiać
loselostlosttracić
makemademaderobić/wykonywać
meanmeantmeantoznaczać
meetmetmetspotykać/poznać
paypaidpaidpłacić
readreadreadczytać
rideroderiddenjeździć
ringrangrungdzwonić
runranrunbiec
saysaidsaidmówić
seesawseenwidzieć
sellsoldsoldsprzedawać
sleepsleptsleptspać
speakspokespokenmówić/rozmawiać
standstoodstoodstać
taketooktakenbrać
teachtaughttaughtuczyć
telltoldtoldpowiedzieć
thinkthoughtthoughtmyśleć
throwthrewthrownrzucać
wakewokewokenbudzić
understandunderstoodunderstoodrozumieć
writewrotewrittenpisać
3

Past Simple vs Past Continuous

No dobrze, z jednej strony wszystko jasne, ale pewnie teraz myślisz:

Jaka jest różnica między Past Simple i Past Continuous?

Wydaje się, że w angielskim jest tak dużo czasów, a po polsku są tylko trzy. Z drugiej strony, nie bierze się pod uwagę trybów w języku polskim (dokonanego i niedokonanego). Wiesz już dokąd zmierzam? Zamiast postrzegać Past Simple i Past Continuous jako kolejne czasy, które są dość podobne, ale wiadomo czym się w zasadzie różnią, pomyśl o nich jako o trybach w języku polskim. Czas Past Simple to tryb przeszły dokonany a Past Continuous to tryb przeszły niedokonany.

Jeśli chcesz zrozumieć różnicę między czasem Past Simple i Past Continuous, przyjrzyj się tym dwóm zdaniom:

I read a book yesterday – wczoraj przeczytałem książkę (czynność zakończona)

I was reading a book yesterday – wczoraj czytałem książkę (czynność niezakończona)

Jeśli uważasz, że to wszystko brzmi łatwo w teorii, ale mimo to masz problemy z płynną konwersacją po angielsku, polecamy sprawdzić jak może Ci pomóc Pomoc w Angielskim.

Past Simple vs Past Continuous – przykłady zdań

Past Simple vs Past Continuous
Tom cleaned his room.Tom sprzątnął pokój.
Tom was cleaning his room.Tom sprzątał pokój.
Sue ate chocolate at 4 AM.Sue zjadła czekoladę o 4 w nocy.
Sue was eating chocolate at 4 AM.Sue jadła czekoladę o 4 w nocy.
His father did the dishes in the evening.Jego ojciec zmył wieczorem naczynia.
His father was doing the dishes in the evening.Jego ojciec zmywał wieczorem naczynia.
4

Present Perfect vs Past Simple - różnice

Kolejnym czasem, który jest mylony z Past Simple, jest Present Perfect. Jakie są więc różnice między Present Perfect i Past Simple? Czas Past Simple jest, jak nazwa wskazuje, czasem przesłym. Natomiast Present Perfect łączy zdarzenia czasu przeszłego z teraźniejszością. Co to właściwie znaczy? Owszem, czas Present Perfect nawiązuje do przeszłych zdarzeń, lecz bardziej się skupia na skutkach przeszłych zdarzeń w teraźniejszości, niż na przeszłości. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć różnice między Present Perfect i Past Simple, przyjrzyj się poniższym przykładom:

I broke my leg – złamałem nogę.

Powyższe zdanie jest zdaniem w Past Simple, co oznacza, że zdarzyło się w przeszłości i nie rzutuje to nijak na teraźniejszość.

Innymi słowy –

Ktoś złamał nogę, ale już mu się zrosła

I’ve broken my leg – złamałem nogę i nadal jest ona złamana!

Widzisz różnicę?

Present Perfect vs Past Simple - przykłady innych zdań

Present Perfect vs Past Simple
He lived in London for 10 years.Mieszkał w Londynie 10 lat (i już tam nie mieszka)
He’s lived in London for 10 years.Mieszka w Londynie od 10 lat.
I was friends with Julie.Przyjaźniłem się z Julią (ale już się nie przyjaźnimy)
I’ve been friends with Julie.Przyjaźnię się z Julią.
I worked as a software developer for 2 years.Pracowałem jako programista przez dwa lata (ale już nie wykonuję tego zawodu).
I have been working as a software developer for 2 years.Pracuję jako programista od dwóch lat.

Zapisz się do newslettera

Nadaj tempa swojej karierze dzięki poradom i wskazówkom od ekspertów od języka angielskiego i rozwoju kariery zawodowej.

Aktualizowano 15.03.2021

Potrzebujesz umówić się symulację rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku? Musisz szybko przetłumaczyć/sprawdzić dokumenty rekrutacyjne po angielsku? Potrzebujesz innej pomocy w zakresie angielskiego? Napisz lub zadzwoń do nas.

Krótki czas oczekiwania - dostępne terminy nawet tego samego dnia. Możliwość zapisu między 8.00-21.00, także w weekendy i święta.